Down Sendromu Tedavisi

Down sendromu, Trizomi 21 ya da Mongolizm; genetik düzensizlik sonucu insanın 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom bulunması durumu ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan tabloya verilen isimdir.
Down sendromu vücutta yapısal ve fonksiyonel değişiklikler ile karakterize edilir. Vücuttaki küçük ve büyük farklılıkların kombinasyonu yapısal olarak sergilenir.
Down sendromu sık sık zihinsel kavramadaki bozukluklar ve fiziksel gelişimin tipik yüz görünümü gibi farklı olmasıyla ilişkilendirilir. Çoğunlukla orta seviyeli öğrenme güçlüğü gibi sorunlar taşır.
Down sendromu gebelik sırasında ya da doğumda tanımlanabilen bir rahatsızlıktır. Down sendromuna her 800 ile 1000 doğumda 1 oranında rastlanır; istatistikler anne yaşının artışıyla bu oranın yükseldiğini göstermiştir, diğer etkenlerin payı küçüktür.
Down sendromunun tipik yüz siması, normal kromozom sayısında sahip olan bazı insanlar da görülebilir. Ancak Down sendromunda buna ek olarak; el ayasında çift yerine tek derin olarak bulunan avuç içi çizgisi, epikantik katlanmanın neden olduğu badem biçimli göz, palebra yarık, çekilmiş kısa dudaklar, düşük kas tonusu, ayak baş parmağıyla ikinci parmak arası daha büyük bir boşluk ve sarkık dil morfolojisi vardır.
Down sendromunun sağlığa getirdiği sorunların başında ise konjenital kalp yetmezliği riskleri, gastroözafagal reflü hastalığı, tekrarlayan kulak enfeksiyonları, obstürktüf uyku apnesi ve tiroid bozuklukları sayılabilir.
Down sendromunun getirilerinden biri de orta düzeyli 50–70 ile 35–50 IQ arasında değişebilen zeka geriliğidir; bu oran Mozaik Down sendromunda  10-30 oranında yukarıdadır. Down sendromunun getirilerine ek olarak, vücut sistemini etkileyen ciddi anomaliler de bulunabilir.
DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR DA;
Down sendromlu bireyler moğol ırkına benzetildiği için "mongolizm" olarak da anılmaktadır. Bu bireylerde:
- Makroglossi (büyük dil)
- Küçük çene
- Epikantus katlantısı (göz kapağında katlantı)
- Düşük kas tonusu (kaslarda gevşeklik)
- Kol ve bacak kısalığı
- Ödemli (şiş) yüz
- Kısa boy (ortalama 150 cm)
- Avuç içi çizgisinin iki değil, bir tane olması ("Simian Çizgisi") gibi genel özellikler bulunmaktadır.
DOWN SENDROMUNDA GÖRÜLEN RAHATSIZLIKLAR:
- Büyüme geriliği
- Zeka geriliği
- Kognitif eksiklikler
- Cilt kuruluğu
- Diyabet
- Böbrek rahatsızlıkları
- Kabızlık
- Tiroid
- Erken yaşlanma
- Çölyak hastalığı
- Kas zayıflığı
- Konuşma güçlüğü
- Algı geriliği
- Alt ve üst ekstrimite geriliği
- Sindirim borusu , yemek borusu sorunları
- Görme , duyma ile ilgili sorunlar
- Kalp rahatsızlığı

Ayrıca down sendromlu bireylerin vücut dirençleri (immünite) düşük olup kanser açısından da risk altındadırlar. Bu kişilerde epilepsi (sara) sık görülmektedir.
REFLEKSOLOJİ DE AMAÇ;
Yeni becerilerin öğretilmesi,
Üst  ve alt ekstremitelerin fonksiyonel kullanımı sağlamak,
Yürüme eğitimi vermek,
Konuşama merkezine yapılan çalışma ile anlaşabilir konuşmayı sağlamaktır.
Denge kaybının giderilmesini sağlamak,
Algı ve hafızayı arttırabilmektir.
Görme bozukluklarını gidermektir.
Kasların güçlenmesini sağlamak,
Erken yaşlanmayı geçiktirmek,
Kabızlık problemlerinin giderilmesini sağlamak,
Büyüme ve zeka geriliğinin gelişimini sağlamak,
Kognitif eksikliklerin gelişimini sağlamak,
Diyabet hastalığının dengesini sağlamak,
Böbreklerin çalışmasını sağlamak,
Tiroid dengesini sağlamaktır.   

Refleksoloji, bugün tamamlayıcı tıp olarak yer almaktadır. (GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI REFLEKSOLOJİ YÖNETMELİĞİ 27 EKİM 2014TARİHİNDE RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR.)

Bilgi ve randevu için;
Prof. Dr.
Kürşat Şahin YILDIRIMER
+905326033006