Dikkat Eksikliği ve Unutkanlık Tedavisi

DİKKAT SİSTEMİ BEYİNDEKİ PROJEKTÖR
Dikkat, uyaranları zaman ve uzam olarak belirleyip, ilgili olanları seçerken ilgisiz olanları göz ardı etmekte beynimizin kullandığı projektöre verilen isimdir.

Sürekli olarak duyusal bir malumat bombardımanı altındayız. Bu uyaranlar sadece dışarıdan gelenleri değil, aynı zamanda belleğimizde tutulmaktayken yüzeye çıkanları da kapsamaktadır.

Kalabalık bir yolda araba kullanırken görme duyusu aracılığıyla yol, diğer arabalar ve çevre hakkında gelen bilgilerin yanı sıra işitme duyusu aracılığıyla motordan gelen sesi, hızla geçen arabaların sesini algılamakta, bunlara ek olarak direksiyonu kavramış elimizi, gaz pedalındaki ayağımızı duyumsarken yolu kavrayan aracın yolla ilgili sarsılmasını da hissetmekteyiz. 

Bu arada cep telefonu ile konuşuyor olabildiğimiz gibi müzik dinliyor ya da biraz önce yaptığımız konuşmayı düşünüyor da olabiliriz.

Dikkat, ilgisiz uyaranları (örn.arabanın içine ait ayrıntılar) baskılayan bilişsel süreçtir; önemli olanı seçer (örn.öndeki arabanın fren lambalarının yanmasıyla hızını düşürüp yavaşlama) ve bir uyarandan diğerine dolaşır (yaptığı konuşmayı düşünürken trafikle ilgili düşünmeye başlaması gibi). Bu becerimiz olmasaydı yenik düşerdik, dikkat, hayatta kalmamız için önemli olana ışık tutan bir projektördür.

Bilişsel süreç açısından dikkat ‘merkezi’ önemlidir. Dolayısıyla yalıtılarak araştırılması oldukça zordur. Dikkat de bellek gibi farklı tiplere ayrılır.
A. Uzamış
B. Yönlenmiş
C. Seçici
D. Bölünmüş
E. Odaklanmış

Uzamış dikkat, uzun bir süre boyunca dikkatin odaklanmasıdır. (Bir sınava çalışırken olduğu gibi). 

Yönlenmiş dikkat, geniş bir tepsiden belli bir özelliği ya da uyaranı bilinçli olarak seçmektir. (Rahibe Wendy’nin taş devri mağara resimlerinde boğanın erkeksi öfkesini yorumlaması gibi).Seçici dikkat ise, kişisel ya da pratik nedenlerle belli bir uyarana yönelmektir. (Toplantı anında yanındakiler konuşurken kendi adını duymak gibi).

Bölünmüş dikkat, aynı zamanda birden çok şeye yönelmek ve hızlı biçimde birinden diğerine geçmektir. (Aynı anda iki ayrı konuşmaya kulak misafiri olmak gibi).

Odaklanmış dikkat ise özellikli bir uyarana ya da göreve yoğunlaşmaktır. (Matematik problemi çözmek ya da yazılacak bir yazının özetini hazırlamak gibi). 

Dikkatin oluşması, çoklu beyin sistemlerinin işbirliği sonucunda gerçekleşir. Bilgi, beynin taban bölgesinde yer alan ‘retiküler’ (ağımsı) aktive edici sisteme gider. Daha sonra beynin orta hattında bulunan devreler sistemi aracılığıyla bilgi ‘süzgeç’ ya da ‘kapı’ benzetmesiyle işlev gören TALAMUSA doğru akar. 

Singular kıvrım, hipotalamus, hipokampus ve amigdal, frontalin önündeki beyin kabuğu ve oksipital, temporal ve parietel kısımdaki beyin kabuğu bölgeleri olmak üzere pek çok beyin alanı bu işlem sırasında devrededir.

İşlevsel görüntüleme araştırmaları, singular girustaki kan akımının dikkat sistemi üzerindeki aşırı talepler sırasında (özellikle uyaranlar arasında rekabet ve müdahale varsa) arttığını göstermiştir. Yönlendirilmiş dikkat sırasında kan akımı artması, bir beyin yarım küresinden diğerine sıçramaktadır.

Sol kulakla dinleme sırasında sağ üst temporal kıvrımda, sağ kulak ile dinleme sırasında bu kez sol üst temporal kıvrımda kan akımı artmaktadır. (Dinlemeyle ilgili çapraz bir geçiş özelliğine sahiptir).

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE UNUTKANLIKTA REFLEKSOLOJİNİN YERİ VE ÖNEMİ

REFLEKSOLOJİ SİNİR HÜCRELERİNDEKİ ELEKTRİK SİNYALLERİNİ VE SİNİR HÜCRELERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN KİMYASAL MADDELERİ UYARAN BİR ÇALIŞMADIR. 

REFLEKSOLOJİ (Medikal Ayak Masajı)İle Kan akışının hareketlenmesi sonucu, Dokuları oluşturan hücrelerde yenilenmeler, laktik asit, ürik asit ve kalsiyum birikimini yok ederek cilt sağlığına yardımcı olurken aynı zamanda sinüslerin temizlenmesi de sağlanmaktadır. 

İnsan beyni nöronlardan ve nöronlar arası bağlantılardan oluşur. Bu bağlantıların güçlendirilmesi gerekir çünkü güçlendirilmeyen bağlantılar kaybolur. Körelme dediğimiz bir süreç var. Nöronlar arasındaki bağlantılar yani dendritler kullanılmadığı zaman atrofiye uğruyor ve köreliyorlar. Yani söz konusu beyin olduğunda kullanılmayan bağlantı körelir.

Balıkçıların hayatlarının yarısını karada geçirmesinin sebebi ağ temizlemesidir.
Nereye atılırsa atılsınlar, ağ gözlerini tıkayan her türlü atık, döküntü ve balçık toplanır ve deniz yosunları ağ iplerinin her yanına dolanır. Bunlar zamanla ağı aşındırarak delikler ve sızıntıya neden olan açıklıkları oluşturur. Müdahale edilmediği takdirde, çok geçmeden tüm ağ kullanılmaz hale gelir.

Beyin de akson ve sinapslardan oluşmuş bir ağdır ve düşünce okyanusuna atıldıkça ne yazık ki hasar ve aşınmaya maruz kalır. 

Nöronlar negatif elektrik yüklüdür ve bir sinir hücresinin zarı boyunca aşağı yukarı -70 milivolt elektrik potansiyeli vardır. Pozitif yüklü sodyum kanalı açılıp nöron uyarıldığı zaman bu potansiyel  +35 milivolt olur. Serotonin bilgi taşıyıcı bir molekül değildir; elektrik sinyallerinin yollarına devam etmesini sağlayarak bir sinir hücresini bir diğeriyle bağlantılandıran kimyasal maddedir. 
Ayaklarda ve ellerde bedenin tüm bölgelerine ve sistemlerine bağlı olarak anatomik refleks noktaları mevcuttur. Ayak ve el tabanında, üstünde, sağında ve sol bölgelerinde her organa ait sinir uç noktalarına manuelterapi uygulayarak beyine elektro sinyalleri (görev uyarıları) ileterek vücuttaki sinirlere ve belli sistemlere emir gönderip; vücudun kendi kendini tedavi etme mekanizmasını harekete geçirilir.

Nitekim serotonin ve nöroadrenalin etkinliğini arttırmak için Refleksoloji uygulamasında anatomik olarak belirttiğimiz sinir uç noktalarını fizyolojik olarak işleve geçirdikten sonra; nörofizyolojik kurama göre ayaklardan çıkan uyarının aksonlar yoluyla beyine ulaşarak nöronlar arasında sinaps bağlantısını sağlayarak mesajın beyine ulaşmasıyla beyindeki nöronun öğrenme işlevi de başlamış olur.

Refleksoloji, bugün tamamlayıcı tıp olarak yer almaktadır. (GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI REFLEKSOLOJİ YÖNETMELİĞİ 27 EKİM 2014TARİHİNDE RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR.)

Bilgi ve randevu için;
Prof. Dr.
Kürşat Şahin YILDIRIMER
+905326033006

Not: Uzman olmayan, fizyoloji, anatomi ve nöroloji bilgisi olmayan kişilerce yapıldığında riskli komplikasyonlara neden olabiliyor.

Ayakların bulunduğu nokta, bin millik seyahatin başladığı yerdir.

KAYNAKÇALAR:
Armstrong, E, Schleicher, A, Omran, H, Curtis, M, Zilles, K. The ontogeny of human gyrification.Moghimi Hanjani S, Mehdizadeh torzani Z, Shoghi M, Ahmadi G. Effect of foot reflexology on pain intensity and duration of labor on primiparous. Koomesh 2013;14(2):166-171.