Anksiyete Tedavisi

Endişelerinizi, evhamlarınızı, korkularınızı, kısaca birçok psikolojik sorununuzu refleksoloji ile yenebilirsiniz. İlk kez stresli bir durumla karşılaştığımızda kaygı durumu gelişir; evi taşımak, işten çıkarılma, matem veya sadece aşırı kafein yüklemesi gibi basit şeyler. Kaygı durumu vücudun erken uyarı sistemidir. Vücudunuz yakınında tehlike sezinler ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir olay olarak algıladığı şeyle başa çıkmak amacıyla alarm durumunu korur.

Sağlıklı bireyler zor bir durumla karşılaştığında bunun çaresine bakmak için harekete geçerler. Bazı insanlar içinse olay o kadar basit değildir. Eğer anksiyete belirtileri sizin günlük yaşamla başa çıkmanıza engelse, o zaman anksiyete bozukluğu gelişmiş olabilir. İşler istediğimiz gibi gitmediğinde hemen olumsuzluğa dönmeye meylimiz vardır. Sanki içimizde bir şey şalteri indirir ve hemen sonrasında “tıpkı kabarmış bir gelgit dalgasına yakalanmış gibi” direnç bizi alıp götürür. Kırk iki yaşında, iki çocuk annesi A.Ş, belirli sayma ritüellerini yerine getirmezse çocuklarının başına bir şey geleceği saplantısı vardı. Söz gelimi sigara ve çay içtiğinde, art arda iki sigara ve iki bardak çay içmek zorundaydı, yoksa çocuklarının başına kötü bir şey gelirdi. Saçma olduğunu bilmesine rağmen bu ritüeli yerine getirmediğinde ciddi bir anksiyete yaşıyordu.

Gerçekleştirilen ritüel, zihinsel acıyı hafiflettikçe OKB'nin kurbanına geçirdiği pençeyi güçlendirip bir geri besleme döngüsüne neden oluyordu.

Kurbanlarına dadanan bu saplantılar genellikle kirlenme korkusu gibi gerçek bir tehdide işaret eden kaygılardan kaynaklanır. Algılan tehdidin değerlendirilmesinde ve bu kaygılara işaret eden davranışların ortasında bir sorun var gibi görünüyor. Bu, henüz tam olarak anlaşılamamış bir beyin bozukluğundan kaynaklanmalı ama belki de TOURETTE sendromuyla bağlantılıdır.

Pek çoğumuzun günlük yaşamını etkileyen alışkanlıkları vardır ve onlardan vazgeçmek istemeyiz. Bazen belli alışkanlıklar yaşamımızı kontrol eden, ona egemen olan ritüeller haline gelebilirler.

Kayda değer bir vakada Tourette sendromundan mustarip Britanyalı bir çocuk, onu beyaz yol şeritleri üzerinden yürümek zorunda bırakan OKB'ye sahipti. 11 Eylül 2001 sabahında bu takıntılı davranışını gerçekleştirmeyi ihmal etti ve bunun sonucunda saldırılardan kendisinin sorumlu olduğunu düşündüğü için travma geçirdi.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), zararsız batıl inançlardan daha rahatsız edici ve zayıflatıcı bir özdenetim ve özgür irade kaybıdır. Tourette Sendorumu, çocukluk döneminde başlayan, istem dışı gerçekleşen, devamlı tekrarlanan ani hareketler veya seslerden meydana gelen tikler olarak ifade edilen nörolojik bir rahatsızlıktır.

Rahatsızlık verici olaylar beyinde izole olmuş bir anı ağında depolanabilir. Bu durum kişinin psikolojik olarak sağlıklı olmasını engeller. Eski malzeme defalarca tetiklenir durur. Bu durumu çözmek için ihtiyacınız olan bilgi beynin başka bir yerinde, başka bir ağdır.

Bilişsel davranışçı terapi (CBT) şu anda anksiyete bozuklukları için birinci basamak tedavi olarak kabul edildiğinden, EMDR tedavisi ile BDT arasındaki kontrollü karşılaştırmalar, özellikle anksiyete bozukluklarının EMDR tedavisinin gelecekteki araştırmalarında faydalı olacaktır.

Göz hareketi duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR), travma ve travma sonrası stres bozukluğuna (TSSB) yaklaşımında kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiş bütünleştirici bir psikoterapidir.

Özetle, AIP modeli, nörobiyolojik sistemin doğal olarak mevcut algıları, ilgili depolanmış bilgilerle çağrışımları teşvik edecek, öğrenmeyi kolaylaştıracak ve duygusal sıkıntıyı giderecek şekilde işlemeye çalıştığı fikrine dayanmaktadır.

Sonuç olarak örtük bellek sistemlerinden açık bellek sistemlerine bilgi aktarımı (Shapiro 2001), rahatsız edici düşüncelerin, duyguların ve bedensel duyumların, saklanan materyale erişimi kolaylaştırarak ve onu daha uyumlu bilgilerle ilişkilendirerek çözülmesine izin verir. Bununla birlikte, travmaya eşlik eden yoğun etki ve müteakip ayrışma, bu sürece müdahale edebilir ve bilgilerin (örneğin, görüntüler, düşünceler, duygular ve duyumlar) bellek ağında işlevsiz bir şekilde depolanmasına neden olabilir.

  Olay ağ içinde izole edilme kavramına istinaden, uyarlanabilir bilgilerle çağrışımlar önlenebilir bir olgudur. Bu durumda, çözülmemiş olgu, benzer karşılaşmalar sırasında kolayca tetiklenebilmektedir. Genellikle bu durum, araya giren düşüncelere, duygulara ve somatik tepkilere yol açar. Bunun sonucunda ortaya çıkan alışılmış tepki kalıpları, karakterolojik zorluklar, psikopatoloji ve fobiler ve panik bozukluklarla ilişkili kaçınma davranışlarında kendini gösterebilir (Shapiro 2001, 2002).

EMDR'nin bir etiyolojik koşullandırma olayına erişme ve onu hedefleme yeteneği takdir edilmektedir. Ayrıca bilinen bir etiyolojik olayın yokluğunda geçmiş, şimdiki ve gelecekteki semptomları ele almak da mümkündür. Bu nedenle, EMDR, semptomların veya korkunun hangi yöntemle kazanıldığına bakılmaksızın panik ve fobiyi ele alma yeteneğine sahiptir.

Bilişsel davranış terapisi ve tamamlayıcı tıp olan refleksoloji kişiyi konusunda cesaretlendirilen, anksiyete semptomlarının azaldığı yönünde kayıtlar mevcuttur.

Avrupa'da yapılan diğer çalışmalar da refleks terapinin stres bağlantılı anksiyetede ve her çeşit ağrıyı azaltmada etkili olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla refleks terapi stres seviyesi ve anksiyete semptomlarının nasıl rahatlatılacağını Profesyonel bir terapistten alacağınız seans sizin için ciddi derecede rahatlama sağlarken, bir çok sorun ve ağrılarınızdan kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

Kaynakça:
Bisson, J. I., Brayne, M., Ochberg, F. M., & Everly, G. S. (2007). (“Where is Our Psychological First Aid?- PODCAST - Dr Karen Wolfe”) Early psychosocial intervention following traumatic events. American Journal of Psychiatry, 164, 1016–1019. Brown GW, Harris TO & Eales MJ: Etiology of anxiety CBT can be recommended as a gold standard in the psychotherapeutic treatment of patients with anxiety disorders." - Otte, Christian. "Cognitive Behavioral Therapy in Anxiety Disorders: Current State of the Evidence." Dialogues in Clinical Neuroscience. Les Laboratoires Servier, Dec. 2011. Web. 14 Sept. 2016. Cho, Y., Smits, J. A. J., Powers, M. B., & Telch, M. J. (2007). (“Importance of knowledge in the behavioural treatment of panic disorder ...”) Do changes in panic appraisal predict improvement in clinical status following cognitive behavioral treatment of panic disorder? Cognitive Therapy and Research, 31, 695–707. Clark, D. M., Salkovskis, P. M., Hackmann, A., Wells, A., Ludgate, J., & Gelder, M. (1999). (“Remote Treatment of Panic Disorder: A Randomized Trial of Internet ...”) Brief cognitive therapy for panic disorder: A randomized controlled trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67(4), 583–589. de Voogd, Lycia D., et al. "Eye-Movement Intervention Enhances Extinction via Amygdala Deactivation." The Journal of Neuroscience, Oct 2018, jneurosci./content/38/40/8694 EMDR Practice and Research, 6(3), 110–119. Frances, A. (2004). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-IV-TR. Washington, DC: American Psychiatric Association.Telch, M. J., Schmidt, N. B., Jaimez, T. L., Jacquin, K. M., and Harrington, P. J. (1995). Impact of cognitive-behavioral treatment on quality of life in panic disorder patients. J. Consult Clin. Psychol. 63, 823–830. Galassi, F., Quercioli, S., Charismas, D., Niccolai, V., & Barciulli, E. (2007). (“The Effectiveness of Cognitive Behavioral Group Therapy on Depression ...”) Cognitive-behavioral group treatment for panic disorder with agoraphobia. Journal of Clinical Psychologyy, 63(4), 409–416. Gordeev, S. A. (2008). Clinical-psychological studies of patients with panic attacks with and without agoraphobic disorders. Neuroscience and Behavioral Physiology, ,38(6), 633–637. Hofmann, Stefan, et al. “The Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy: A Review of Meta-analyses.” US National Library of Medicine, 1 Oct. 2012,ncbi.nlm.nih./pmc/articles/PMC584580 Horesh, N., Amir, M., Kedem, P., Goldberger, Y., & Kotler, M. (1997). (“The Effects of Childhood Parental Death and Divorce on ... - Cambridge Core”) Life events in childhood, adolescence and adulthood and the relationship to panic disorder. Acta Psychiatrica Scandinavica, 96, 373–378. Kahn, R. S., van Praag, H. M., Wetzler, S., Asnis, G. M., & Barr G. (1988). Serotonin and anxiety revisited. Biological Psychiatry, 23(2), 189–208. Leeds, A. M. (2012). EMDR treatment of panic disorder and agoraphobia: Two model reatment plans. Journal of Liotti, G., & Farina, B. (2011). Sviluppi traumatici. Eziopatogenesi, cinica e terapia della dimensione dissociativa. Milano, Italy: Cortina. Logie, R., & de Jongh, A. (2014). The “Flashforward procedure”: Confronting the catastrophe. Journal of EMDR Practice and Research, 8(1), 25–32. Long-term outcome of patients with dysthymia and panic disorder: A naturalistic 9-year follow-up study. Nordic Journal of Psychiatry, 62(1), 17–24.dx.doi. Luber, M. (Ed.). (2009). "Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) scripted protocols: Special populations." (“Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Scripted Protocols ...”) New York, NY: Springer. Luber, M. (Ed.). (2012). "Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) scripted protocols with summary sheets: Special populations." (“Common FAQs Related to EMDR Training - Basic & Advance EMDR Training in ...”) New York, NY: Springer. M. Salkovskis (Ed), Frontiers of cognitive therapy. New York: Guilford, 1996 23:155-165 McNally, R. J., & Lukach, B. M. (1992). Are panic attacks traumatic stressors? American Journal of Psychiatry, 149, 824–826. McNally, R. J., and Lukach, B. M. (1992). Are panic attacks traumatic stressors? Am. J. Psychiatry 149, 824–826. doi: 10.1176/ajp.149.6.824 Shapiro F: Eye movement desensitization and reprocessing: Basic principles, protocols, and procedures (2nd ed.). (“Shapiro, F. (2001). Eye Movement Desensitization and Reprocessing ...”) New York: Guilford, 2001 org/10.1080/08039480801960123 M. M. Robertson ve A. E. Cavanna, ''The disaster was my fault'', Neurocase, 13,2007,446-451.

Refleksoloji, bugün tamamlayıcı tıp olarak yer almaktadır. (GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI REFLEKSOLOJİ YÖNETMELİĞİ 27 EKİM 2014TARİHİNDE RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR.)

Bilgi ve randevu için;
Prof. Dr.
Kürşat Şahin YILDIRIMER
+90 532 603 30 06