Enerji Eksikliği Yorgunluk Tedavisi

Sağlık, sadece hastalık olmaması anlamına gelmez. Organizmanın bütününü kapsayan bir husustur. Burada bedensel, ruhsal, zihinsel unsurlar ve doğa koşulları karmaşık bir ilişki içindedir.
Refleksoloji ile kan dolaşımı hızlandırılarak vücuttaki kan oksijen miktarı arttırılabilir. Bu hücre yenilemesini ve enerji artışını destekler. Refleksoloji ile yine bağışıklık sistemini güçlendirilir.
Bağışıklık sistemi, bir canlıdaki hastalıklara karşı koruma yapan, patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden işleyişlerin toplamıdır. Sistem, canlı vücudunda geniş bir çeşitlilikte, virüslerden parazitik solucanlara, vücuda giren veya vücutla temasta bulunan her yabancı maddeye kadar tarama yapar ve onları, canlının sağlıklı vücut hücrelerinden ve dokularından ayırt eder.
Bağışıklık sistemi, çok benzer özellikteki maddeleri bile birbirinden ayırabilir, örneğin; bir amino asidi farklı olan proteinleri bile birbirinden ayırabilecek özelliğe sahiptir. Bu ayrım, patojenlerin konak canlıdaki savunma sistemine rağmen enfeksiyon yapmaları için yeni yollar bulmalarına, bazı uyumlar sağlamalarına neden olacak kadar karmaşıktır. Bu mücadelede hayatta kalmak için patojenleri tanıyan ve onları etkisizleştiren bazı mekanizmalar gelişmiştir.
 Doğadaki tüm canlılar kendilerinden olmayan doku, hücre ve moleküllere karşı savunma sistemlerine sahiptirler. Hatta bakteriler gibi basit tek hücreli canlılarda da onları viral enfeksiyonlara karşı koruyan enzim sistemleri bulunur. Yüksek canlılardaysa çok daha karmaşık bir bağışıklık sistemi vardır. Omurgalılarda bağışıklık sistemi özel işlevlere sahip çok sayıda farklı hücre ve molekül içermektedir.
Bağışıklı sistemi ve sinir sistemi iş birliği halinde çalışır. İç salgı bezlerinden birinin harabiyeti halinde bağışıklık sistemi ve sinir sistemi önemli ölçüde zarar görür. İnsan vücudunda psikolojik değişiklikler de iç salgı bezlerinin fonksiyonlarını etkiler.
İnsanda tüm iç salgı bezlerinin çalışmalarını düzenleyen organ HİPOTALAMUS tur. Hipotalamus, merkez sinir sisteminin beyin tabanına yerleşmiş bir parçasıdır. Beynin diğer bölgeleri ve bütün iç organlarla sinirsel bağlar kurmuştur.
 Hipotalamusun ilk etkilediği yer HİPOFİZDİR. Hipotalamus, hipofizi, hipofiz diğer bezleri, diğer bezlerde tüm vücudu salgılarıyla etkiler ve kontrol eder. Ayrıca diğer iç salgı bezleri de salgıladıkları hormonlarla hipofiz ve hipotalamusu etkilemektedir.

Hipofiz Bezi, Beynin tabanında hipotalamusun altında yer alır. Fasülye büyüklüğünde, ön ve arka loptan oluşmuş iç salgı bezidir ve çok sayıda hormon salgılar. Bütün hormonlarla ilgili faaliyetleri idare etmekle görevli önemli bir merkezdir. Bunun yanı sıra hipofiz bezi, insanın büyüme devrelerini kontrol etmek, sinir sistemi ile endokrin sistemi arasındaki irtibatı sağlamakla görevlidir.

Refleksoloji;  immün sistemini aktive ederek daha zinde ve diri, hastalıklara dirençli bir sistemi oluşturur. Refleksoloji seansları alan kişiler daha geç ve zor hastalanıp daha çabuk iyileşir.

Refleksoloji, bugün tamamlayıcı tıp olarak yer almaktadır. (GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI REFLEKSOLOJİ YÖNETMELİĞİ 27 EKİM 2014TARİHİNDE RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR.)

Bilgi ve randevu için;
Prof. Dr.
Kürşat Şahin YILDIRIMER
+905326033006