Epilepsi Tedavisi

Epilepsi Beyin içinde bulunan sinir hücrelerinin anormal bir elektro-kimyasal deşarj yapması sonucu ortaya çıkan nörolojik bozukluk-hastalıktır.. Beynin normalde çalışması ile ilgili elektriğin aşırı ve kontrolsüz yayılımı sonucu oluşur. Sıklıkla geçici bilinç kaybına neden olur.

NEDENLERİ İKİ ÇEŞİTTİR;
Semptomik Epilepsi Nedenleri:
Tümör, iskemik lezyon ,konjentinal malformasyon ,beyin zedelenmesi ,beynin oksijensiz kalması doğum sonrası menenjit, febril konvulziyon ,enfeksiyon ,troid hastalıkları ,B6 vitamini eksikliği

İdiyopatik Epilepsi Nedenleri:
Genetik: Aileden gelen, mutasyona uğramış gen.

EPİLEPSİ ÇEŞİTLERİ
Basitleştirilmiş şekliyle epilepsi nöbeti kısa süreli beyin fonksiyon bozukluğuna bağlıdır, ve beyin hücrelerinde geçici anormal elektrik yayılması sonucu ortaya çıkar. Kırkın üzerinde nöbet tipi tanımlanmıştır. Herkes tarafından epilepsi veya sara dendiği zaman anlaşılan ve iyi bilinen tonik-klonik nöbetin yanı sıra başkalarının hiç farketmeyeceği kadar hafif nöbet çeşitleri de vardır.

Temelde akılda tutulması gereken nöbetlerin iki çeşit olduğudur; parsiyel (yani beyinde bir bölgeye sınırlı başlayan nöbetler) ve jeneralize (beyinde yaygın olarak olarak başlayanlar). Parsiyel nöbetler isminden de anlaşıldığı gibi beynin bir kısmından başlarlar. Elektriksel deşarj ya o bölgede kalır ya da beynin diğer bölgelerine yayılma gösterir. Jeneralize nöbetler (tonik-klonik, absans, ve myoklonik gibi çeşitleri vardır) tüm beyne yayılırlar.

BASİT PARSİYEL NÖBETLER
Bu nöbetlerde hasta nöbet geçirirken tek bir bulgusu vardır, vücudun belirli bir bölgesini tutar. Örneğin bir ayakta ya da kolda kasılmalar nitelikli epilepsi türüne basit parsiyel motor nöbetler denir.

KOMPLEKS PARSİYEL NÖBETLER
Bilinç bozukluğu söz konusu olduğu zaman kompleks parsiyel nöbet yaşanmıştır. Duyusal nöbetlerde parsiyel epileptik nöbetlerden farklı olarak hissedilenler basit ışık çakması veya şekilsiz bir görüntü yerine hastanın geçmiş yaşamından bir sahne, görüntüleri, sesleri, kokuları, lezzetleri, duygularıyla tekrar yaşanır. Fakat hastalar hissettikleri şeylerin gerçekle bağdaşmadığının bilincindedirler.

JENERALİZE EPİLEPTİK NÖBETLER
Jeneralize epileptik nöbetleri birkaç başlık altında toplamak mümkündür. Petit mal dediğimiz ve ani bilinç kaybı ile birlikte konuşma yürüme, yeme gibi motor aktivitelerin kesilmesiyle oluşan ve en sık görülen şeklidir. Nöbet sırasında vücut pozisyonu korunur ve hasta yere düşmez, gözler bakakalmış gibidir, iletişim kuramaz ve hasta etrafının farkında değildir. Hastada bilinç kaybı oluşur.

Epilepsi sonucunda hastaların genelinde  psikomotor haraketlerinde ve mental durumlarında gerilemeler  epilepsiye bağlı kasılmalar meydana gelebilir. Nörolojik takipli epilepsi hastalarının ilaç tedavisiyle nöbetleri azaltılırken refleksoloji sayesinde kaybettiği kaba ve ince motor becerilerini geri kazanır mental yönden gelişimler sağlanır.

Refleksoloji, ayaklarda, bedenin tüm bölgelerine, organlarına ve sistemlerine karşılık gelen refleks noktalarına, el ve parmaklarla uygulanan bir baskı tekniğidir.
Bu yöntemle bedenin kendi kendini tedavi etme mekanizması harekete geçirilir ve bedende fizyolojik bir rahatlama sağlanır. Refleksoloji terapisi vücudun her bölgesinin ayaklarda bulunan belirli bir noktaya karşılık geldiği ve bunlara uygulayacağınız basınçlarla tüm vücudu gevşetip dengeleyebileceğiniz ve hatta bir dizi rahatsızlığın sağaltımına yardımcı olabileceğiniz teorisinden yola çıkar.
Refleksolojide epilepsi hastalığında ağırlıklı olarak beyindeki parasempatik bölgeyi aktive ederek beyinde oluşan yüksek elektrik potansiyelini aşağı düzeye çekmek amaçlanır. Ayrıca beyincik, baş ve kas kontrolünün sağlanmasına yardımcı olurken, böbrek üstü bezleri nöbet anında adrenalin salgılanarak vücudun şok ve bilinç kaybında savaşmaya hazır hale getirilmesine yardımcı olur. Dalak ise nöbet anında ani kan pompalanarak vücudun direncinin artmasına ve nöbetin beyne en az hasar vererek atlatılmasına sebep olur. Yaklaşık olarak 30 ila 40 seans arasında etkileri görülmeye başlanır.

KAYNAKÇA: ULUSLARARASI REFLEKSLOJİ ENSTİTÜSÜ (URENS)

Refleksoloji, bugün tamamlayıcı tıp olarak yer almaktadır. (GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI REFLEKSOLOJİ YÖNETMELİĞİ 27 EKİM 2014TARİHİNDE RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR.)

Bilgi ve randevu için;
Prof. Dr.
Kürşat Şahin YILDIRIMER
+905326033006