Hidrosefali Tedavisi

En genel tanımıyla hidrosefali terimi, kafa içindeki suyun miktar olarak arttığı durumları açıklar ve ilk akla gelen kafa büyümesidir.
Kafamızın içinde, birbiriyle ilişkili olan mağaralar olarak düşünebileceğimiz boşluklar bulunur. Biz bunlara “ventrikül” ya da “karıncık” diyoruz. Bunların en büyüğü ise “yan karıncık” tır.
Kafamızın içindeki suyu, bildiğimiz su gibi düşünmek yanlış olur. Bu su dediğimiz “beyin-omurilik” sıvısıdır ve birçok fonksiyona sahiptir.

En önemli görevi ise; beynimizi etkileyecek şiddetli çarpmalarda beyni korumasıdır. Bu sıvıda kanımızdaki gibi besleyici maddeler de bulunur.
Beyin omurilik sıvısının (BOS) büyük bir çoğunluğu, karıncıklardaki yosunumsu bir organ olan koroid pleksuslarda yapılırken, bir kısmı da beyin dokusu ve omurilikte yapılır.
Yosuna benzeyen koroid pleksuslartüm karıncıklarda bulunmaktadır ve temel olarak BOS yapımından sorumludurlar. Günde yaklaşık yarım litre BOS üretilmekte ve aynı miktarda da emilmektedir.
İki tarafta da bulunan yan karıncıklardaki BOS küçük birer pencere ile (foramen Monro)beynin ortasında bulunan üçüncü karıncığa akar ve daha sonra ince ve 1 cm uzunluğundaki bir kanal ile dördüncü karıncık denen diğer bir boşluğa doğru devam eder.
Bu akış omurilik merkezine kadar devamlılık sağlar. Dördüncü karıncıktaki deliklerden çıkan BOS omurilik çevresinde ve beyin çevresinde dolaşarak beyin yüzeyindeki büyük toplardamarlara özel dokular (araknoid villus) sayesinde emilerek geri döner. Şimdi hidrosefaliyi tanımak çok daha kolay olacaktır.
Hidrosefalinin bilimsel tanımı: beyin boşluklarının (karıncıklarının) genişlemesiyle birlikte beyin-omurilik sıvısının basınç ve miktarında artmadır.

HİDROSEFALİNİN BELİRTİLERİ

0-2 YAŞ İÇİN
1.    Baş çevresinde büyüme
2.    Bıngıldakta genişleme ve gerginlik
3.    İnce tiz bir sesle ağlama
4.    Kafadaki damarlarda belirginleşme
5.    Gözlerde batan güneş manzarası( gözlerin yukarıya doğru bakmaması)

2- 6 YAŞ İÇİN
1.    Kafa içi basıncın artmasına bağlı olarak baş ağrısı
2.    Kusma
3.    Çift görme
4.    Huzursuzluk , denge sağlamada problemler
5.    Konuşma ve yürüme geriliği

6 YAŞ VE ÜZERİ
1.    Kafa içi basıncın artmasına  bağlı olarak baş ağrısı
2.    Kusma ve kilo kaybı
3.    Okul başarısında düşmeler
4.    Görme bozuklukları
5.    Dalgınlık , unutkanlık gibi davranış değişiklikleri

REFLEKSOLOJİNİN TANIMI:
Merkez sinir sistemine çeşitli yöntemlerle gönderilen duysal uyarıların refleks olarak motor yanıt oluşturduğu bilinmektedir.
Beynin sağlam bölgeleri hasarlı bölgelere ait fonksiyonları üstlenmesine, yeni sinapslar oluşmasına yardımcı olunur ve 5–6 yaşına kadar beyindeki nöronlar yeniden organize olurlar, buna bağlı olarak bazı fonksiyonlar kısmen kazanılmaktadır.
Bu sürece nöronal plastisite denmektedir. Refleksoloji ile nöronal plastisiteyi hızlandırmak ve duysal entegrasyonu artırmak ve bazı yöntemlerin erken aylardan itibaren uygulanması ile başarılı sonuçlar alınmıştır.
Refleksoloji ile bu yöntem tüm dünyaca kesinlik kazanmış ve uygulama yelpazesi günden güne artış göstermiştir.
Refleksoloji de Amaç:
1.    Anormal postür ve paternlerin düzeltilmesi,
2.    Oluşabilecek deformitelerin önlenmesi,
3.    Mevcut becerilerin geliştirilmesi,
4.    Yeni becerilerin öğretilmesi,
5.    Üst  ve alt ekstremitelerin fonksiyonel kullanımı sağlamak,
6.    Yürüme eğitimi vermek,
7.    Konuşama merkezine yapılan çalışma ile anlaşabilir konuşmayı sağlamaktır.
8.    Algı ve hafızayı arttırabilmektir.
9.    Görme bozukluklarını gidermektir.
10.  Denge kaybını giderilmesini sağlamaktır.

Refleksoloji, bugün tamamlayıcı tıp olarak yer almaktadır. (GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI REFLEKSOLOJİ YÖNETMELİĞİ 27 EKİM 2014TARİHİNDE RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR.)

Bilgi ve randevu için;
Prof. Dr.
Kürşat Şahin YILDIRIMER
+905326033006