Nöropati Tedavisi

Sinir sistemi hastalıkları sınıflandırılabilir. Büyük olasılıkla, Batı toplumundaki iki önemli merkezi sinir sistemi hastalığı türü yaralanma ve damar hastalıklarıdır. Motorlu araçlar, suya dalmak ve diğer kazalar omurilikte zedelenmeye neden olabilir ve bu beyni aşağı omuriliğe bağlayan lif şeritlerinden bütünüyle ve ya kısmen ayrılmasıyla sonuçlanabilir.

Yaralanmanın derecesine bağlı olarak hastanın bacakları (parapleji) ve ya hem kol hem bacakları (kuadriplej) felç olabilir. Beyindeki damar hastalıkları, yırtılan damarlardan beyine kanama olması veya beyine giden atardamarların engellenmesi nedeniyle beyin dokusunun ölmesidir. Vücudun başka bölgelerindeki tümörler beyine yayılabilir veya beynin kendisinde, genellikle glia hücrelerinden oluşabilir. Alzheimer hastalığı ve Huntington hastalığı yıpratıcı beyin hastalıklarıdır.

Kırıklar veya bıçak yarası gibi mekanik yaralanmalar da sinirlere hasar verebilir. Bazı sinirler özellikle korumasızdır. Örneğin, sinirlerin kemiğe yakın geçtiği kol kırıklarında döner kemiğe yakın geçtiği kol kırıklarında döner kemik bölgesindeki ön kol siniri zarar görebilir: örneğin intihar teşebbüslerinde, bilek kesildiğinde meydan (orta hat) siniri zedelenebilir.
Sinirleri koparmak, sinir liflerinin sürekliliğini keser ve sinyallerin sinir uçlarının son bulduğu yere veya buradan diğer yerlere veya buradan diğer yerlere iletilmesini engeller. Sonuçta, etkilenen alanda hareket denetimi ve duyu kaybı oluşur. Sinir lifinin, merkezi sinir sistemindeki sinir hücresinin gövdesinden ayrılan kısmı ölür; ancak hücre gövdesine bağlı kısım yenilenebilir. Günde yalnızca 1 milimetre civarında büyüdüğü için, iyileşmek haftalar sürebilir.

Büyümesi için uygun bölgeye ayrılan sinir uçlarının tekrar birleştirilmesi önemlidir. Çok özenli bir onarım dahi sinir liflerini tek tek bağlayamaz, bu nedenle yenilenmesi çoğunlukla kusurludur ve iyileşme sınırlı olabilir. Bacaktaki baldır siniri gibi diğer sinirler, eğer hasar genişse veya sinirin bir kısmı eksikse, sinir nakli için kullanılabilir. Ezilme yaralanmaları genellikle sinirin kesildiği yaralanmaları genellikle sinirin kesildiği yaralanmalardan daha iyi iyileşir; çünkü sinirin sürekliliği zarar görmemiştir ve bu yenilenmesinin kapsamını ve düzgünlüğünü geliştirir.

Eğer sinirin sürekliliği tekrar kurulamazsa, büyüyen sinir lifleri sinirin kesilen ucunda karmaşık bir filiz yumağı (nörom) oluşturur. Bu organ kesilmesinden sonra oluşabilir veya hala yerinde duran uç organlar hayali duyulara neden ulur.
Çevresel sinir hastalıkları genellikle nöropati ( sinir zedelenmesi ) olarak adlandırılır; ancak iltihaplanma içeriyorlarsa nevrit terimi kullanılabilir. Bir başka terim olan nöralji bir sinirin seyri boyunca oluşan ağrı için kullanılır.

Bir başka terim olan nöralgi bir sinirin seyri boyunca oluşan ağrı için kullanılır. Karpal tünel sendromu ve bel felcinde olduğu gibi, sinir rahatsızlıkları yalnızca bir siniri, çoğunlukla da vücudun iki yanında simetrik olanları içerir. Guillain – Barre sendromu akut iltihaplı nöropatinin bir örneğidir. Diğer örnekler şeker hastalığından doğan sinir zedelenmesini, özellikle de duyusal lifleri ya kendi başlarına ya da hareketleri sağlayan motor sinir lifleriyle birlikte etkileyen alkole bağlı sinir yozlaşması.

Göz siniri, olağandışı olarak beynin bir uzantısıdır ve bu nedenle çevresel sinirden çok merkezi sinir sisteminin bir parçasıdır. Sinirin, gözden çıktığı yere yakın kısmının iltihabı görme siniri iltihabı olarak adlandırılır. Etkilenen gözde kısmı görme kaybına veya işlevin tamamen yitirilmesine neden olur ve genellikle multipl skleroz isimli sinir hastalığıyla ilişkilidir.
Sadece motor yollarını etkileyen ancak hem merkezi sinir sistemini hem de çevresel sinirleri etkileyen hastalık, amyotropik yan sklerozis (motor sinir hücresi hastalığı) olarak adlandırılır. Nedeni bilinmemektedir ancak hastalık motor sinir hücrelerinin ve sinir liflerinin halsizlik ve felçle birlikte yavaş yavaş yitirilmesine neden olur.

KAYNAKÇA:
Prof. Dr. David Tracey
Prof. Dr. Peter Baume
Prof. Dr. Kurt H. Albertine
Prof. Dr. Laurence Garey
Prof. Dr. Frederick Rost
Prof. Dr. Phil Waite


NÖROPATİDE REFLEKSOLOJİNİN YERİ;

Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere İngiltere, Belçika ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde birçok alanda kullanılan refleksoloji, ebelik ve hemşirelik profesyonelleri arasında oldukça popüler hale gelmiştir.

Hem sağlığın korunması ve yükseltilmesinde, hem de bazı rahatsızlıkların hafifletilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin; Nöropatinin yanısıra kanser ağrılarını ve kemoterapinin yan etkilerini hafifletmede, yaşam kalitesini arttırmada, bağışıklık sistemini güçlendirmede, dolaşımı düzenlemede, anksiyetede, uykusuzlukta, konstipasyonda, menopozda, dismenorede, postpartum dönemde ve laktasyonda çok sık başvurulmaktadır.

Refleksoloji ile yapılan bası ve cilt teması sonucunda enkefalinler ve endorfin salgılanmaktadır. Böylece, beyine giden ağrı mesajının sinirsel iletimi durdurulmakta, kaygı ve ağrı düzeyi azalmakta, geliştirilmiş lenfatik sinir ve kan akımı sonucunda vücuttan toksinlerin atılımı artmaktadır.

Kaynakça;
1-Borman P. Nöropatik ağrı tedavisinde tamamlayıcı alternatif tedaviler. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Dergisi 2009;12: 151-156.

2-M Valiani M, Shiran E, Kianpour M. and Hasanpour M. Reviewing the effect of reflexology on the pain
and certain features and outcomes of the labor on the primiparous women. Iranian Journal of Nursing
and Midwifery Research 2010;15: 302-310.

3-McNeill JA, Alderdice FA, McMurray F. A retrospective cohort study exploring the relationship
between antenatal reflexology and intranatal outcomes. Complementary Therapies in Clinical Practice
2006;12:119-25.

4-Öztürk R, Sevil Ü. Refleksolojinin kadın sağlığı üzerine etkisi. Uluslararası Hakemli Akademik Spor
Sağlık Ve Tıp Bilimleri Dergisi 2013;8: 87-100.

5-Moghimi Hanjani S, Mehdizadeh torzani Z, Shoghi M, Ahmadi G. Effect of foot reflexology on pain
intensity and duration of labor on primiparous. Koomesh 2013;14(2):166-171.

Refleksoloji, bugün tamamlayıcı tıp olarak yer almaktadır. (GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI REFLEKSOLOJİ YÖNETMELİĞİ 27 EKİM 2014 TARİHİNDE RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR.)

Bilgi ve randevu için;
Prof. Dr.
Kürşat Şahin YILDIRIMER
+905326033006